1. för

  för, främre delen av ett fartyg eller en båt, vanligtvis avsmalnande mot den främsta delen, stäven.
 2. för

  5för adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. för

  4för subst. ~en ~ar ORDLED: för-en
  Svensk ordbok
 4. för

  3för konj.
  Svensk ordbok
 5. för

  2för adv.
  Svensk ordbok
 6. för

  1för prep.
  Svensk ordbok
 7. koda för

  koda för, engelska encode, term inom genetiken som uttrycker att en följd av nukleotider i en viss gen, enligt den genetiska kodens (se gen) regler, bestämmer sammansättningen av ett visst protein, dvs. följden av aminosyror.
 8. rå för

  rå fö´r verb rådde rått, pres. rår
  Svensk ordbok
 9. ligga för

  ligga fö´r verb låg legat, pres. ligger ORDLED: ligg-er
  Svensk ordbok
 10. komma för

  komma fö´r verb kom kommit, pres. kommer ORDLED: komm-er
  Svensk ordbok