1. föränderlig

  förän´derlig adj. ~t ORDLED: för-änder-lig
  Svensk ordbok
 2. holometabola insekter

  holometabola insekter (av holo- och grekiska metabolos ’föränderlig’), insekter med fullständig förvandling.
 3. konvertibel

  konvertibel, möjlig att konvertera; utbytbar.
 4. elektronstråleoscillograf

  elektronstråleoscillograf, katodstråleoscillograf, instrument för registrering av snabbt föränderliga magnetfält, se oscillograf.
 5. konvertibel

  konvertibel, i allmänt språkbruk detsamma som konvertibelt skuldebrev.
 6. humanitär intervention

  humanitär intervention, ingripande på humanitär grund.
 7. induktionsspänning

  induktionsspänning, elektrisk spänning som alstras av ett i tiden föränderligt magnetiskt flöde.
 8. genusteori

  genusteori, benämning på olika samhällsvetenskapliga teorier där manligt och kvinnligt uppfattas som sociokulturella kategorier, föränderliga i tid och rum, till skillnad från framför allt sociobiologiska förklaringsmodeller.
 9. Diarsia

  Diarsia, det vetenskapliga namnet på ett av de släkten inom fjärilsfamiljen nattflyn som kallas jordflyn.
 10. giftiga svampar

  giftiga svampar, alla svampar som orsakar lättare eller svårare förgiftningar.