1. förändra

  förän´dra verb ~de ~t ORDLED: för-ändr-ar SUBST.: förändrande, förändring
  Svensk ordbok
 2. förändrat medvetandetillstånd

  förändrat medvetandetillstånd, FMT, engelska altered state of consciousness, innebär att uppmärksamhet, varseblivning, tänkande, minne, vilje- och känsloliv fungerar kvalitativt annorlunda än i tillstånd av normalt, vaket medvetande.
 3. ateroskleros

  ateroskleros, den dominerande formen av arterioskleros (artärförkalkning, pulsåderförkalkning) som orsakar merparten av hjärt–kärlsjukdomarna, framför allt i den industrialiserade världen.
 4. asbestbetingade sjukdomar

  asbestbetingade sjukdomar, samlingsbeteckning för sjukdomar förorsakade av kontakt med asbest.
 5. dopplereffekten

  dopplereffekten, förändring i frekvens eller våglängd hos elektromagnetisk strålning eller andra vågrörelser (t.ex. ljud) vilken uppstår när strålningskällan rör sig mot eller bort från observatören.
 6. Buddy Holly

  Holly, Buddy, egentligen Charles Hardin Holley, 1936–59, amerikansk sångare, gitarrist och låtskrivare.
 7. demografi

  demografi är en vetenskap där forskare studerar befolkningen.

 8. Elvis Presley

  Elvis Presley var en amerikansk sångare och skådespelare.
 9. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 10. tryck

  tryck är ett begrepp inom fysiken.