1. förödmjukelse

  fö`rödmjukelse subst. ~n ~r ORDLED: för--öd-mjuk-els-en
  Svensk ordbok
 2. förödmjuka

  fö`rödmjuka verb ~de ~t ORDLED: för--öd-mjuk-ar SUBST.: förödmjukande; förödmjukelse
  Svensk ordbok
 3. social fobi

  social fobi, intensiv, irrationell rädsla för och undvikande av situationer (t.ex. att tala inför publik) där man står i centrum för andras uppmärksamhet eller riskerar att förödmjukas socialt.
 4. Karl Philipp Moritz

  Moritz, Karl Philipp, 1756–93, tysk författare.
 5. Ahmed I

  Ahmed I, 1590–1617, osmansk sultan 1603–17.
 6. Rutebeuf

  Rutebeuf , fransk författare verksam vid senare hälften av 1200-talet.
 7. Pauline Réage

  Réage, Pauline, pseudonym för Dominique Aury, 1907–98, fransk förlagskvinna, författare och kritiker.
 8. al-Hudaybiya

  al-Hudaybiya, ort ca 15 km söder om Mekka, där Muhammed ingick ett avtal med stammen Quraysh (628), trots att muslimerna hindrades från att göra vallfärd.
 9. Kalchas

  Kalchas, enligt legenden grekernas främste siare vid tiden för trojanska kriget.
 10. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.