1. öga för öga, tand för tand

  öga för öga, tand för tand, sentens som uttrycker talionsprincipen.
 2. Sentosa

  Sentosa, ö i södra Singapore; för belägenhet se landskarta Singapore.
 3. Senterpartiet

  Senterpartiet, norskt politiskt parti, grundat 1920 med namnet Bondepartiet (nuvarande namn sedan 1959).

 4. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 5. förbländertegel

  förbländertegel (av tyska Verblender, av verblenden ’täcka’, ’bekläda’), typ av beklädnadstegel som maskintillverkades under sent 1800-tal och är ett vanligt fasadmaterial på den tidens byggnader.
 6. försening

  förse´ning subst. ~en ~ar ORDLED: för-sen-ing-en
  Svensk ordbok
 7. förrädisk

  förrä´disk adj. ~t ORDLED: för-räd-isk
  Svensk ordbok
 8. Oleg Sentsov

  Sentsov, Oleg, född 1976, ukrainsk filmregissör och aktivist.

 9. sentens

  sentens, kärnfullt formulerat tänkespråk, tänkvärt yttrande, grundsats, ofta med sedelärande innebörd.
 10. Senta

  Senta, Zenta (ungerska), stad i Serbien.