1. förakt

  förak´t subst. ~et ORDLED: för-akt-et
  Svensk ordbok
 2. förakta

  förak´ta verb ~de ~t ORDLED: för-akt-ar SUBST.: föraktande; förakt
  Svensk ordbok
 3. nullifikation

  nullifikation (senlat. nullificatio ’förakt’, av nullifico ’förakta’), ogiltigförklaring, upphävande.
 4. cynisk

  cynisk sägs en människa vara som är känslokall och föraktar andra människor.
 5. kittelflickare

  kittelflickare, kittelbotare, kittelbötare, en ofta kringvandrande hantverkare som reparerade kopparkärl.
 6. Guillaume de Salluste Du Bartas

  Du Bartas, Guillaume de Salluste, 1544–90, fransk diktare, kallad seigneur (eller sieur) D. Som ivrig hugenott verkade D. för skapandet av en kristen poesi.
 7. Marc-Antoine Gérard de Saint-Amant

  Saint-Amant, Marc-Antoine Girard ( Gérard) de, 1594–1661, fransk poet.
 8. cyniker

  cyniker, i överförd betydelse: en person som är cynisk, dvs. föraktar den mänskliga naturen och är likgiltig för andras lidande och för ideella värden.
 9. Wilhelm Heinse

  Heinse, Wilhelm, 1746–1803, tysk författare.
 10. Friedebert Tuglas

  Tuglas (till 1924 Mihkelson), Friedebert, 1886–1971, estnisk författare och kritiker.