1. förbenas

  förbe´nas verb förbenades förbenats ORDLED: för-ben-as SUBST.: förbenande, förbening
  Svensk ordbok
 2. förbena sig

  förbe´na sig verb förbenade förbenat ORDLED: för-ben-ar SUBST.: förbenande, förbening
  Svensk ordbok
 3. förbenad

  förbe´nad adj. förbenat ORDLED: för-ben-ad
  Svensk ordbok
 4. bensöm

  bensöm, sutura, förbenad förbindelse mellan två skelettdelar i skallen.
 5. stegocephaler

  stegocephaler , Stegocephalia, urgroddjur, samlingsnamn på olika grupper av utdöda groddjur med ett kompakt och kraftigt förbenat kranium, t.ex. pansargroddjur.
 6. epifysbrosk

  epifysbrosk, metafys , broskskiva (tillväxtbrosk) mellan ändstycket, epifysen, och skaftet, diafysen, i ett rörben.
 7. benvävnad

  benvävnad, hård typ av bindväv som bildar skelett hos ryggradsdjur och vars uppgift är att bära upp kroppen och att skydda kroppens inre organ.
 8. skalle

  skalle, kranium, huvudets skelett hos ryggradsdjuren.
 9. ledmus

  ledmus, fri kropp, lös bit av ben och/eller brosk i en led, vanligast i knäet.
 10. salangider

  salangider , Salangidae, familj laxartade fiskar med 13 arter i salt, bräckt eller sött vatten längs östra och sydöstra Asiens kuster.