1. diplomatisk förbindelse

  diplomatisk förbindelse, förbindelse som en stat upprätthåller med en annan.
 2. utan förbindelse

  utan förbindelse, juridiskt uttryckssätt som används då någon som avgivit ett anbud vill säkerställa att anbudet inte kan uppfattas som bindande utan fritt kan återkallas.
 3. förbindelsearbete

  förbindelsearbete, fältarbete avsett att underlätta egna förflyttningar, t.ex. byggande och reparation av vägar, järnvägar, broar och färjor.
 4. förbindelse

  förbin´delse subst. ~n ~r ORDLED: för-bind-els-en
  Svensk ordbok
 5. Gulag

  Gulag, egentligen ryska Glavnoje upravlenije ispravitelno-trudovych lagerej, ’Huvudstyrelsen för korrektions- och arbetsläger’, beteckning för den administrativa ledningen för ett utbrett system av fång- och arbetsläger i Sovjetunionen.
 6. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 7. vattenkraftverk

  vattenkraftverk, anläggning som omvandlar lägesenergi hos vatten till el.

 8. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.
 9. förbindelsedikten

  förbindelsedikten, rimkrönika som behandlar Sveriges historia 1319–89 och därigenom förbinder Erikskrönikan och Karlskrönikan.
 10. förbindelsevärn

  förbindelsevärn, skyddad gång som används vid förflyttning mellan olika delar av en befästning, t.ex. mellan skyttevärn och skyddsrum.