1. Sputnik

  Sputnik, en serie sovjetiska satelliter.

 2. sexdagarskriget

  sexdagarskriget, det tredje arabisk–israeliska kriget.

 3. språk

  språk, det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation.

 4. Zara Larsson

  Larsson, Zara, född 1997, sångerska.

 5. Dödahavsrullarna

  Dödahavsrullarna, ibland kallade Qumrantexterna, sammanfattande benämning på de handskrifter som sedan 1947 påträffats i trakten av Qumran vid Döda havets nordvästra strand.

 6. savantsyndromet

  savantsyndromet, sällsynt kombination av å ena sidan förståndshandikapp, neurologiska rubbningar (förlamningar, blindhet) och kroppsliga missbildningar, å andra sidan en enorm minneskapacitet.
 7. grundämne

  grundämne, element, ämne som uteslutande består av atomer med samma antal protoner i atomkärnan.
 8. surfing

  surfing, surfning, vattensport där utövaren ”rider” på en våg, balanserande på en bräda, som av vågkammarna förs in mot stranden.
 9. Sven Hedin

  Hedin, Sven, född 19 februari 1865, död 26 november 1952, forskningsresande, författare, berömd för sina expeditioner i Centralasien.
 10. förbluffande

  förbluff´ande adj., ingen böjning ORDLED: för-bluff-ande
  Svensk ordbok