1. förbruka

  förbru´ka verb ~de ~t ORDLED: för-bruk-ar SUBST.: förbrukande, förbrukning
  Svensk ordbok
 2. förbrukare

  förbru´kare subst. ~n äv. förbrukarn, plur. ~, best. plur. förbrukarna ORDLED: för-bruk-ar-en
  Svensk ordbok
 3. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 4. natriumhydroxid

  natriumhydroxid, kaustiksoda, NaOH, är den viktigaste industriella råvaran för neutralisation eller åstadkommande av basisk miljö.
 5. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 6. energi

  energi, förmågan hos ett fysiskt system att utföra arbete.

 7. rhenium

  rhenium, metalliskt, sällsynt grundämne i grupp 7 i periodiska systemet, kemiskt tecken Re.
 8. katalysator

  katalysator, ett ämne som ökar en kemisk reaktions hastighet utan att själv förbrukas; jämför katalys.
 9. nässeldjur

  nässeldjur, Cnidaria, stam vattenlevande djur som omfattar ca 11 000 nu levande arter och har världsvid utbredning i alla hav.
 10. fossila bränslen

  fossila bränslen, bränslen bestående av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund.