1. korruption

  korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor.
 2. människosyn

  människosyn, i samtida idédebatt gängse term för uppfattningar om människans grundläggande egenskaper, hennes möjligheter och begränsningar.
 3. försoningslära

  försoningslära, inom den kristna traditionen en tolkning av Jesu gärning (oftast hans död och uppståndelse), som innebär att den har frälsande betydelse.
 4. E.T.A. Hoffmann

  Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus, född 24 januari 1776, död 25 juni 1822, tysk författare mellan romantik och realism, kompositör och musikkritiker, ursprungligen jurist.
 5. skönhet

  skönhet, värdeladdat begrepp som använts i skiftande betydelser.
 6. Richard Wagner

  Richard Wagner är en av de största operakompositörerna i musikhistorien.
 7. gnagare

  gnagare, enkeltandade gnagare, Rodentia (tidigare Glires), ordning däggdjur som har världsvid utbredning och omfattar ca 1 800 arter.

 8. sladderled

  sladderled, slinkled , led som blivit onormalt rörlig på grund av sjukdom, t.ex. reumatoid artrit, som fördärvat ledkapsel och stödjande ligament.
 9. ekokatastrof

  ekokatastrof, katastrof orsakad främst av mänsklig påverkan på omgivningen; i vidare bemärkelse även naturkatastrof som på ett omvälvande sätt förändrar livsbetingelserna.
 10. perversion

  perversion, nedsättande ord för avvikande sexuellt beteendemönster.