1. fördöma

  fördöm´a verb fördömde fördömt, pres. fördömer ORDLED: för-döm-er SUBST.: fördömande; fördömelse (till 2)
  Svensk ordbok
 2. avvikande beteende

  avvikande beteende, sociologisk term för beteende som bryter mot gruppens eller samhällets etablerade normer.
 3. predestination

  predestination, tanken att Gud utvalt vissa människor till frälsning.
 4. bannlysning

  bannlysning, egentligen tillkännagivande av kyrkligt bann.
 5. fördömlig

  fördöm´lig adj. ~t ORDLED: för-döm-lig
  Svensk ordbok
 6. fördömelse

  fördöm´else subst. ~n ORDLED: för-döm-els-en
  Svensk ordbok
 7. svordomar

  svordomar, typ av kraftuttryck som används framför allt i talspråket då talaren förstärker sitt budskap genom att använda tabubelagda ord, t.ex. folkliga termer för avföring, könsorgan och sexuellt umgänge av olika slag.
 8. kanaaneisk religion

  kanaaneisk religion, kananeisk religion, är ingen enhetlig företeelse; den har tydligen funnits i flera lokala utgestaltningar.
 9. skuldkänslor

  skuldkänslor, upplevelser av att ha tänkt eller handlat orätt.
 10. Fredrik II

  Fredrik II (tyska Friedrich II.), kallad ”Fredrik den store” ( Friedrich der Grosse), född 24 januari 1712, död 17 augusti 1786, kung av Preussen 1740–86, son till Fredrik Vilhelm I.