1. carole

    carole, en typ av ringdans, populär i Frankrike under 1100- och 1200-talen.
  2. dans

    dans har definierats som rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum.
  3. go-go-flicka

    go-go-flicka [ung. gåo`gåo-] subst. ~n go-go-flickor ORDLED: go--go--flick-an
    Svensk ordbok