1. Förenade Arabemiraten

  Förenade Arabemiraten, stat på Arabiska halvön.

 2. föreskrift

  föreskrift, rättsligt bindande norm som reglerar enskildas och myndigheters handlande, utfärdad av riksdagen (lag), regeringen (förordning) eller föreskrivande myndighet.
 3. förenings- och säkerhetsakten

  förenings- och säkerhetsakten, tillägg till 1772 års regeringsform, skrivet av Gustav  III själv och framlagt till beslut på 1789 års riksdag.
 4. föreningsfrihet

  föreningsfrihet, enligt regeringsformen (RF) frihet tillförsäkrad varje medborgare gentemot det allmänna att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften.
 5. företag

  företag, organisation där mänskliga och materiella resurser samordnas för produktion av varor och tjänster.
 6. förestring

  förestring, esterifiering, kemisk reaktion vid vilken en syra tillsammans med en alkohol bildar en ester under utträde av vatten.
 7. Förenade kungariket

  Förenade kungariket, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, från 1927 officiell beteckning för den politiska sammanslutningen mellan Storbritannien och Nordirland.
 8. före

  3fö`re subst. ~t ~n ORDLED: för-et
  Svensk ordbok
 9. före

  1fö`re prep.
  Svensk ordbok
 10. före

  2fö`re adv.
  Svensk ordbok