1. förebud

  fö`rebud subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: före--bud-et
  Svensk ordbok
 2. nyårsgåva

  nyårsgåva, present i samband med nyårsfirande.
 3. storskifte

  storskifte, en från bl.a. England inspirerad jorddelningsreform som ytterst syftade till förbättring av jordbruket genom upplösning av byarna med deras ägoblandning och bundna driftsystem.
 4. halofenomen

  halofenomen, optiskt fenomen i atmosfären vilket kan observeras som färgade eller vita ringar, bågar, ytor och ljusfläckar på himlen i vissa vädersituationer.
 5. mene tekel

  mene tekel, Dan. 5:25–28; de av en osynlig hand skrivna ord som den babyloniske kungen Belshassar vid ett gästabud läste på väggen och som av Daniel tolkades som ett förebud om det babyloniska rikets fall (”Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det; du är vägd på en våg och befunnen för lätt; ditt rike har delats och givits åt meder och perser”).
 6. förlossning

  förlossning, den process då fostret på grund av livmoderns sammandragningar föds fram genom förlossningskanalen och lämnar moderns kropp.
 7. aura

  aura, medicinsk term: förkänning, förebud, vanligen av epileptiskt anfall – i strikt mening en första del av anfallet.
 8. omen

  omen, pluralis omina, förebud, varsel, traditionella yttringar av tron på övernaturliga teckensamband, t.ex. tron att regn på bröllopsdagen bådar rikedom (och/eller tårar), till skillnad från de magiska föreställningarnas orsakssamband (se magi).
 9. järtecken

  järtecken, ett övernaturligt eller sällsamt tecken, ofta på himlen eller i luften, som ansetts förebåda märkliga händelser, vanligen av katastrofal art, såsom krig, hungersnöd, pest eller furstars död.
 10. vård

  vård, varsel , inom svensk folktro den skyddsande, en sorts osynlig ”väktare”, som åtföljer en människa (jämför fylgja; även vården tänks kunna uppträda i djurhamn).