1. förebyggande hälso- och sjukvård

  förebyggande hälso- och sjukvård, samlingsterm för åtgärder som syftar till att bevara god hälsa och förhindra att skador och sjukdomar uppkommer eller förvärras.
 2. förebyggande attack

  förebyggande attack, engelska preemptive strike, militär attack från en stat som syftar till att hindra en annan stat – som står i begrepp att attackera den första staten – från att utföra den planerade attacken.
 3. drunkning

  drunkning, process som resulterar i livshotande syrebrist efter inandning av vätska.

 4. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

  Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC, EU:s centrum för epidemiologisk övervakning, tidig varning och respons, vetenskapliga yttranden, teknisk assistans till medlemsländerna och tredje land samt stöd och utveckling för beredskap vid nya hälsohot.
 5. yttrandefrihet

  yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
 6. Säkerhetspolisen

  Säkerhetspolisen, SÄPO, statlig myndighet med huvuduppgift att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet.
 7. psykiatri

  psykiatri, själsläkekonst, medicinsk specialitet som har psykiska störningar, deras yttringar, orsaker, behandling och förebyggande som ansvarsområde.

 8. hälsa

  hälsa, svårdefinierbart begrepp vars betydelse är vidare än frihet från sjukdom.
 9. epidemiologi

  epidemiologi, vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.
 10. mossor

  mossor, bryofyter, Bryophyta, gemensamt namn på de tre växtklasserna levermossor, nålfruktmossor och bladmossor.