1. förena

  före´na verb ~de ~t, perf. part. ~d ibl. förent ORDLED: för-en-ar SUBST.: förenande, förening
  Svensk ordbok
 2. Förenade kungariket

  Förenade kungariket är ett namn för Storbritannien, på engelska United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
 3. Förenade Arabrepubliken

  Förenade Arabrepubliken, arabiska al-Jumhūrīya al-˙Arabīya al-Muttaḥida, politisk union mellan Egypten och Syrien, utropad 1 februari 1958.

 4. Förenade Arabemiraten

  Förenade Arabemiraten är ett land som ligger på Arabiska halvön.

 5. förenade pronomen

  förenade pronomen, pronomen som används attributivt, dvs. som bestämning till substantiv, och som normalt böjs adjektiviskt i numerus och genus eller i species.
 6. Förenade Liv

  Förenade Liv, egentligen Förenade Liv Ömsesidigt Gruppförsäkringsbolag. Stockholm, försäkringsbolag grundat 1949.
 7. Förenade Arabstaterna

  Förenade Arabstaterna, politiskt förbund mellan (Nord-)Jemen och Förenade Arabrepubliken (FAR), dvs. Egypten och Syrien, proklamerad 8 mars 1958.

 8. Förenade Nederländerna

  Förenade Nederländerna, Fria Nederländerna, benämning på de nederländska provinser som efter fördraget i Arras 1579 fortsatte kampen mot spanjorerna.
 9. Förenade Landsortstidningar AB

  Förenade Landsortstidningar AB, tidningutgivarorganisation, se FLT AB.
 10. Förenade islamiska församlingar i Sverige

  Förenade islamiska församlingar i Sverige, FIFS, samverkansorgan för muslimer i Sverige, bildat 1974 och godkänt som berättigat till statsbidrag 1975.