1. föresats

  fö`resats subst. ~en ~er ORDLED: före--sats-en
  Svensk ordbok
 2. Kristian II

  Kristian II (danska Christian II eller Christiern II), i Sverige ibland kallad ”Kristian Tyrann”, född 1 juli 1481, död 25 januari 1559, kung av Danmark–Norge 1513–23, av Sverige 1520–23, son till kung Hans och Kristina av Sachsen.
 3. neutralitetspolitik

  neutralitetspolitik, säkerhetspolitiskt agerande som syftar till att lägga grunden för en stats neutralitet i en väpnad konflikt.
 4. Honoré de Balzac

  Balzac, Honoré de, född 20 maj 1799, död 18 augusti 1850, fransk författare.
 5. Oscar I

  Oscar I (Oskar I), född 4 juli 1799, död 8 juli 1859, kung av Sverige och Norge från 1844.

 6. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).
 7. Ludvig XV

  Ludvig XV (franska Louis XV), född 15 februari 1710, död 10 maj 1774, kung av Frankrike från 1715.
 8. Olof Rudbeck

  Rudbeck, Olof (Olaus), d.ä., döpt 12 december 1630, död 17 september 1702, naturforskare, historiker m.m.; jämför släktartikel Rudbeck.

 9. Shinzo Abe

  Abe, Shinzo, född 1954, japansk politiker (liberaldemokrat), premiärminister 2006–07 och sedan 2012.

 10. insulin

  insulin, hormon som bildas i B-cellerna (beta-cellerna) i de langerhansska öarna i bukspottkörteln (pankreas) och insöndras till blodet.