1. föreställning

  föreställning, begrepp inom filosofin vars innebörd bestämts mycket olika under tidernas lopp.
 2. föreställning

  fö`reställning subst. ~en ~ar ORDLED: före--ställ-ning-en
  Svensk ordbok
 3. Världen som vilja och föreställning

  Världen som vilja och föreställning, Die Welt als Wille und Vorstellung, den tyske filosofen Arthur Schopenhauers huvudverk, publicerat 1818 (kompletterat 1844).

 4. föreställningsvärld

  fö`reställningsvärld subst. ~en ~ar ORDLED: före-ställ-nings--värld-en
  Svensk ordbok
 5. kasperteater

  kasperteater är en sorts dockteater.
 6. Michail Barysjnikov

  Barysjnikov, Michail, född 1948, rysk dansare.
 7. Riverdance

  Riverdance, irländsk dansgrupp och dansföreställning.
 8. Cybill Shepherd

  Shepherd, Cybill, född 1950, amerikansk skådespelerska.

 9. Stefan George

  George, Stefan, född 12 juli 1868, död 4 december 1933, tysk författare.
 10. Henrik Hjelt

  Hjelt, Henrik, född 1968, komiker, skådespelare och manusförfattare.