1. förestående

  fö`restående adj., ingen böjning ORDLED: före--stå-ende
  Svensk ordbok
 2. blodsfana

  blodsfana, signalmedel inom romerska armén för att tillkännage förestående strid och order om högsta beredskap.
 3. Vera Lynn

  Lynn (egentligen Welch), Dame Vera, född 1917, brittisk sångerska.
 4. moribund

  moribund, term i medicinen: döende, med döden nära förestående.
 5. krigsvägrare

  krigsvägrare, enligt äldre utlänningslagstiftning (till och med 1996) utlänning som hade övergivit en krigsskådeplats, som hade flytt från sitt hemland eller som behövde stanna i Sverige för att undgå förestående krigstjänstgöring.
 6. pan-ångest

  pan-ångest, intensiv och genomsyrande känsla av att något fruktansvärt håller på att hända, t.ex. ens egen eller anhörigas nära förestående död.
 7. föravtal

  föravtal, inom juridiken benämning på olika typer av överenskommelser inför ett senare huvudavtal, dvs. avtal om att avtala (latin pactum de contrahendo).
 8. alarmeringssystem

  alarmeringssystem, system som består av organ för informationsinhämtning (t.ex. radarstationer), alarmeringsledning och larmanordningar.
 9. montanism

  montanism, kristen väckelserörelse i slutet av andra århundradet.
 10. Richard Sorge

  Sorge, Richard, 1895–1944, sovjetisk spion.