1. förfalla

  förfall´a verb förföll förfallit förfallen förfallna, pres. förfaller ORDLED: för-fall-er SUBST.: förfallande (till 2 och 3); förfall (till 1 och 3)
  Svensk ordbok
 2. Frankrike

  Frankrike är ett av Europas största länder.

 3. korruption

  korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor.
 4. korståg

  korståg, benämning på de kyrkligt auktoriserade krig som under medeltiden fördes mot folk som uppfattades som den västliga katolska kyrkans fiender.
 5. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.
 6. Pablo Picasso

  Picasso, Pablo, född 25 oktober 1881, död 8 april 1973, spansk-fransk konstnär, modernismens mest mångsidige och nydanande förgrundsgestalt, verksam genom måleri, skulptur, grafik, keramik och teaterdekor.
 7. metafysik

  metafysik, grekiskt uttryck som under senantiken kom att bli en filosofisk fackterm för de problem som avhandlades i en del av de aristoteliska skrifterna, nämligen i ”de (böcker) som kommer efter de fysiska”, grekiska ta meta ta physika ( biblia).
 8. natur

  natur är ett komplicerat begrepp; enligt Arthur Lovejoy har ordet och dess avledningar i engelskan åtminstone 66 betydelser.
 9. konkurs

  konkurs, det rättsliga förfarande som används för att ta i anspråk skuldsatt persons eller företags samtliga tillgångar för en proportionell fördelning mellan alla fordringsägare med beaktande av eventuella förmånsrätter.
 10. skuldkrisen

  skuldkrisen, vardaglig benämning på främst låginkomstländers sedan 1980-talet drastiskt ökade skuldbörda.