1. förfaren

  förfa´ren adj. förfaret förfarna ORDLED: för-far-en
  Svensk ordbok
 2. förfara

  förfa´ra verb förfor förfarit, pres. förfar ORDLED: för-far-it SUBST.: förfarande
  Svensk ordbok
 3. förfaringssätt

  förfa`ringssätt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-far-ings--sätt-et
  Svensk ordbok
 4. förfaras

  förfa´ras verb förfors förfarits ORDLED: för-far-as
  Svensk ordbok
 5. förfarande

  förfa´rande subst. ~t ~n ORDLED: för-far-and-et
  Svensk ordbok
 6. oredligt förfarande

  oredligt förfarande, lindrigare form av bedrägeri som innebär att brottet är fullbordat även om gärningsmannen inte får någon ekonomisk vinning.
 7. egenmäktigt förfarande

  egenmäktigt förfarande, tillgreppsbrott.
 8. otillåtet förfarande med pornografisk bild

  otillåtet förfarande med pornografisk bild, brott mot allmän ordning som består i att på eller vid allmän plats genom skyltning eller liknande förevisa pornografisk bild på ett sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt.
 9. svek

  svek, inom juridiken omständighet som bl.a. medför att avtal som eljest skulle ha varit giltigt kan ogiltigförklaras.
 10. dendrokronologi

  dendrokronologi, årsexakt metod för datering av trä.