1. förfara

  förfa´ra verb förfor förfarit, pres. förfar ORDLED: för-far-it SUBST.: förfarande
  Svensk ordbok
 2. förfarande

  förfa´rande subst. ~t ~n ORDLED: för-far-and-et
  Svensk ordbok
 3. förfaras

  förfa´ras verb förfors förfarits ORDLED: för-far-as
  Svensk ordbok
 4. oredligt förfarande

  oredligt förfarande, lindrigare form av bedrägeri som innebär att brottet är fullbordat även om gärningsmannen inte får någon ekonomisk vinning.
 5. egenmäktigt förfarande

  egenmäktigt förfarande, tillgreppsbrott.
 6. otillåtet förfarande med pornografisk bild

  otillåtet förfarande med pornografisk bild, brott mot allmän ordning som består i att på eller vid allmän plats genom skyltning eller liknande förevisa pornografisk bild på ett sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt.
 7. filtning

  filtning, förfarande vid framställning av filt.
 8. direktbildmetod

  direktbildmetod, fotografiskt förfarande, se polaroidfotografi.
 9. patienträtt

  patienträtt, de regler som gäller den enskilda människans rätt som patient inom hälso- och sjukvården och hur man ska förfara när man inte är nöjd med vård eller behandling, t.ex. vilken rätt man har till skadestånd.
 10. omkristallisation

  omkristallisation, upprepad kristallisation; inom kemin förfarande för rening av ämnen.