1. författning

  författning, juridisk och statsvetenskaplig term. En författning är en av behörig myndighet utfärdad, generellt förpliktande föreskrift.
 2. författningsdomstol

  författningsdomstol, domstol med uppgift att pröva om lagar eller andra föreskrifter eller deras tillämpning i enskilda fall står i överensstämmelse med landets författning.
 3. författningspolitik

  författningspolitik, den del av politiken som behandlar det politiska regelverket och dess utformning, dvs.
 4. författning

  författ´ning subst. ~en ~ar ORDLED: för-fatt-ning-en
  Svensk ordbok
 5. oktrojerad författning

  oktrojerad författning (för etymologi se oktroj), författning ensidigt utfärdad av den styrande makten på grundval av egna befogenheter, utan medverkan av folket eller representativa organ.
 6. författningsutredningar

  författningsutredningar, gängse benämning på de båda kommittéer som gjorde förarbetet till 1974 års regeringsform.
 7. författningssamling

  författningssamling, samling av rättsregler. Lagar och förordningar som utfärdas av regeringen skall kungöras eller noteras i Svensk författningssamling (SFS).
 8. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.

 9. Serbien

  Serbien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 10. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.