1. förfluten

  förflu´ten adj. förflutet förflutna ORDLED: för-flut-en
  Svensk ordbok
 2. forntid

  forntid, (sedan länge) förfluten tid; i svensk historia och arkeologi tiden från människans invandring till kristendomens införande på 1000-talet alternativt införandet av skriftkultur.
 3. finsk-ugriska språk

  finsk-ugriska språk, språkgrupp som sedan urminnes tid har sin utbredning i tajgans skogsbälte från floden Ob och västerut.
 4. morfem

  morfem, minsta betydelsebärande enhet i språket (som system).
 5. Augustinus

  Augustinus (egentligen Aurelius Augustinus), även kallad Augustinus av Hippo, född 30 november 354, död 28 augusti 430, kyrkofader, fornkyrkans mest betydande västerländske teolog, viktig även som filosof.
 6. pidginspråk

  pidginspråk, en typ av reducerade språk som används i första hand för kommunikation mellan människor med olika modersmål.
 7. ekonomisk historia

  ekonomisk historia, studiet av ekonomisk förändring eller stagnation i förfluten tid.
 8. australiska språk

  australiska språk, grupp som omfattar över 200 inhemska språk ( aboriginal languages) i Australien i dag, med sammanlagt ca 50 000 talare.
 9. framstegstanken

  framstegstanken, föreställningen att människolivet i väsentliga avseenden kan förbättras under historiens lopp.
 10. preteritum

  preteritum, ett finit tempus vars grundbetydelse är förfluten tid, dvs. en tid som i sin helhet ligger före talögonblicket.