1. förfrågan

  förfrå´gan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas förfrågningar ORDLED: för-fråg-an
  Svensk ordbok
 2. Vladimir Putin

  Putin, Vladimir, född 7 oktober 1952, rysk politiker, premiärminister 1999–2000 och 2008–12, president 2000–08 och sedan 2012.

 3. peer review

  peer review, referentgranskning, inom vetenskaplig publicering ett granskningsförfarande där ett manuskript som skickas till en tidskrift eller ett förlag innehållsmässigt bedöms av personer med likartad kompetens som författaren.

 4. entreprenad

  entreprenad, åtagande av ett företag att för beställare utföra visst större arbete, särskilt avseende byggnad eller annan fast anläggning, t.ex. bro.
 5. riksråd

  riksråd, i flera länder benämning antingen på ett organ knutet till statens högsta ledning eller på ett folkrepresentativt organ; även titel för de enskilda medlemmarna.
 6. switch

  switch, väljare, datornätverksenhet som skickar dataramar mellan olika delar i ett datornät.

 7. smart hem

  smart hem, bostad med internetanslutet datorsystem för att automatisera och styra tekniska system (hemautomatisering).

 8. RFID

  RFID, radio frequency identification, samlingsbegrepp för flera metoder att identifiera personer eller ting med hjälp av radioteknik.
 9. samordnad identitetshantering

  samordnad identitetshantering, datateknisk lösning för förenklad hantering av användarkonton och lösenord på internet.

 10. konsultation

  konsultation, inom hälso- och sjukvården term för förfrågan, vanligen i form av ett besök för undersökning och samtal för att få en diagnos och/eller behandling vid en sjukdom eller sjukdomssymtom.