1. förhandla

  förhan´dla verb ~de ~t ORDLED: för-handl-ar SUBST.: förhandlande, förhandling
  Svensk ordbok
 2. förhandlare

  förhan´dlare subst. ~n äv. förhandlarn, plur. ~, best. plur. förhandlarna ORDLED: för-handl-ar-en
  Svensk ordbok
 3. Jan Stenbeck

  Stenbeck, Jan, född 14 november 1942, död 19 augusti 2002, finansman, från 1977 huvudägare och ledande kraft i Investment AB Kinnevik.
 4. förhandlingsrätt

  förhandlingsrätt, rätt för part på arbetsmarknaden att förhandla med motparten.
 5. Woodrow Wilson

  Wilson, Woodrow, född 28 december 1856, död 3 februari 1924, amerikansk politiker (demokrat), president 1913–21.
 6. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 7. adhesionskontrakt

  adhesionskontrakt, i förväg upprättade avtalsvillkor som man inte får möjlighet att förhandla om utan måste ansluta sig till, t.ex. avtalsvillkor för parkering av fordon eller för befordran av gods eller personer.
 8. ad referendum

  ad referendum, att ett internationellt avtal, godtaget av en förhandlare, kräver hans regerings accept för att binda staten.
 9. kollokvium

  kollokvium, enklare vetenskaplig konferens; förr också universitetsundervisning i samtalsform eller disputationsövning (på latin).
 10. agent

  agent är en person som är ombud för en firma och till exempel säljer saker eller tjänster.