1. förhoppning

  förhoppning [-håp´-] subst. ~en ~ar ORDLED: för-hopp-ning-en
  Svensk ordbok
 2. konstruktionism

  konstruktionism, konstruktivism, social konstruktivism, samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, dvs. att de är produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande.
 3. mellankrigstiden

  mellankrigstiden, benämning på perioden från slutet av första världskriget i november 1918 till utbrottet av andra världskriget i september 1939.
 4. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 5. energiprincipen

  energiprincipen, det fysikaliska förhållande att energi inte kan skapas eller förintas utan endast omvandlas mellan olika former.
 6. Dante Alighieri

  Dante Alighieri, född i maj 1265, död 13 eller 14 september 1321, florentinsk författare, Italiens nationalskald.
 7. fransk–tyska kriget

  fransk–tyska kriget, det krig som utkämpades 1870–71 mellan Frankrike å ena sidan och det av Preussen ledda Nordtyska förbundet samt Baden, Bayern, Hessen och Württemberg å andra sidan.
 8. förhoppningsfull

  förhoppningsfull [-håp`-] adj. ~t ORDLED: för-hopp-nings--full
  Svensk ordbok
 9. Olof Palme

  Palme, Olof, född 30 januari 1927, död 28 februari 1986, politiker (socialdemokrat), statsminister 1969–76 och från 1982, statsråd dessförinnan 1963–69; jämför släktartikel Palme.

 10. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.