1. förklaring

  förklaring, i en gammal betydelse av ordet: ”bli strålande av ljusglans”, den traditionella svenska termen för Jesu tillfälliga förvandling inför tre utvalda lärjungar (t.ex. Markusevangeliet 9:2–10).
 2. förklaring

  förklaring, juridisk term, se förklarande.
 3. förklaring

  förklaring, vanligen svar på frågan varför en viss händelse inträffade eller varför något förhåller sig på ett visst sätt.
 4. förklaring

  förkla´ring subst. ~en ~ar ORDLED: för-klar-ing-en
  Svensk ordbok
 5. funktionalistisk förklaring.

  funktionalistisk förklaring. Utsagor som ”Giraffens långa hals möjliggör för den att hämta föda ur träden”, ”Regndanser stärker stammens sammanhållning”, ”Pressens rapportering om kriget tjänar den starkare partens intressen” beskriver funktionen hos något.
 6. förklaringsmisstag

  förklaringsmisstag, inom juridiken misstag som begås vid ingående av avtal eller eljest när någon avser att lämna en rättsligt bindande förklaring.
 7. förklaringsteorin

  förklaringsteorin, inom juridiken en teori om hur en utfästelse eller annan rättshandling blir rättsligt bindande.
 8. Kristi förklarings dag

  Kristi förklarings dag, festdag i kyrkoåret 6 augusti, firad i Svenska kyrkan sjunde söndagen efter trefaldighet, i katolska kyrkan i Sverige söndagen efter 6 augusti.
 9. förklaringskraft

  förkla`ringskraft subst. ~en ORDLED: för-klar-ings--kraft-en
  Svensk ordbok
 10. ontologi

  ontologi, läran om det varande, en del av metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten.