1. förkyld

  förky´ld adj. förkylt ORDLED: för-kyl-da
  Svensk ordbok
 2. förkylning

  förkylning är Sveriges vanligaste sjukdom.
 3. immunsystem

  immunsystem, flercelliga organismers försvarssystem till skydd mot infektioner.
 4. virus

  virus är mycket små smittsamma partiklar som är ett mellanting mellan levande organismer och dött material.

 5. röstvård

  röstvård är sådant man gör för att bevara rösten normal och för att motverka problem som heshet och rösttrötthet.
 6. polyp

  polyp är hos människor en utväxt i slemhinnorna, i djurvärlden är det en livsform i havet.
 7. smaksinne

  smaksinne är det sinne som gör att människor och andra djur kan känna smak.

 8. örontrumpet

  örontrumpet är ett smalt rör som sitter mellan mellanörat och den översta delen av svalget.
 9. particip

  particip, klass av ord där stammen är ett verb men där participsuffixet gör att hela ordet erinrar om ett adjektiv.
 10. dyksystem

  dyksystem , anläggning för yrkesmässig dykning.