1. förlängda märgen

  förlängda märgen, medulla oblongata , den koniskt formade delen av hjärnstammen mellan hjärnbryggan och ryggmärgen.
 2. förlänga

  förläng´a verb förlängde förlängt, pres. förlänger ORDLED: för-läng-er SUBST.: förlängande, förlängning
  Svensk ordbok
 3. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.
 4. daggmaskar

  daggmaskar, Oligochaeta, klass ringmaskar med ca 3 000 arter, varav 100 i Sverige, såväl på land som i sötvatten och i havet.
 5. lax

  lax, Salmo salar, art i familjen laxfiskar.
 6. mossor

  mossor, bryofyter, Bryophyta, gemensamt namn på de tre växtklasserna levermossor, nålfruktmossor och bladmossor.
 7. dopamin

  dopamin, 3,4-dihydroxifenyletylamin, katekolamin som fungerar som signalsubstans i nervsystemet hos flertalet djurarter och hos människan.

 8. apor

  apor är en grupp däggdjur som är nära släkt med människan.

 9. darwinism

  darwinism, äldre benämning på utvecklings- eller evolutionsläran.
 10. jättepanda

  jättepanda, bambubjörn, panda, Ailuropoda melanoleuca [-le uka], art som numera förs till familjen björnar (tidigare placerad i familjen halvbjörnar).