1. förlöpa

  förlö´pa verb förlöpte, förlöpt el. förlupit, förlöpt el. förlupen, förlöpta el. förlupna, pres. förlöper ORDLED: för-löp-er SUBST.: förlöpande; förlopp (till 1)
  Svensk ordbok
 2. förlöpa sig

  förlö´pa sig verb förlöpte, förlöpt el. förlupit, pres. förlöper ORDLED: för-löp-er SUBST.: förlöpande, förlöpning
  Svensk ordbok
 3. förlöpare

  fö`rlöpare subst. ~n äv. förlöparn, plur. ~, best. plur. förlöparna ORDLED: för--löp-ar-en
  Svensk ordbok
 4. intermittent

  intermittent , förlöpande med upprepade avbrott.
 5. intermediär

  intermediär, intermediat, förening som uppträder som ett vanligen instabilt och mycket reaktivt mellanled vid kemiska reaktioner.

 6. bärförmåga

  bärförmåga, carrying capacity, inom ekologin det maximala antal individer av en viss art som varaktigt kan livnära sig av resurserna inom en viss miljö, dess habitat.
 7. radikaler

  radikaler, äldre namn fria radikaler, inom kemin föreningar innehållande en eller flera elektroner med oparat spinn.
 8. asymtomatisk

  asymtomatisk, egentligen ’utan symtom’, benämning på tillstånd eller sjukdom som förlöper helt tyst, utan sjukdomstecken.
 9. månfas

  månfas, förändringen i andelen solbelyst yta på månen sett från jorden under en månmånad.
 10. opinion

  opinion, sammanfattande benämning på en samling åsikter, attityder och värderingar.