1. förlaga

  förlaga, original, benämning på den bild som återgivits eller efterbildats i en annan bild, t.ex. ett kopparstick efter en känd målning.
 2. förlaga

  fö`rlaga subst. ~n förlagor ORDLED: för--lag-an
  Svensk ordbok
 3. förlag

  förlag, vardaglig benämning på bok­förlag.
 4. förlag

  förlag, behållare för uppsamling av vätskeprodukt från enhetsoperation eller kemiskt processdelsteg.
 5. förlag

  förlag, inom juridiken pengar eller annat för bestridande av utgifter som är förbundna med förövande av brott.
 6. KF:s Förlag

  KF:s Förlag, egentligen Kooperativa Förbundets Bokförlag, förlag som etablerades 1926 som rörelsegren inom kooperationen med Johannes Lindberg ( 1881–1963) som chef.
 7. Federativs Förlag

  Federativs Förlag, Stockholm, tryckeri och förlag ägt av Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC).
 8. förlag

  2fö`rlag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för--lag-et
  Svensk ordbok
 9. Sohlmans förlag

  Sohlmans förlag, Stockholm, uppstod ur AB Familjeboken (förlag grundat 1916) där Arvid Sohlman ( 1866–1949) var VD 1916–42.
 10. Schildts förlag

  Schildts förlag, egentligen. Schildts Förlagsaktiebolag, tidigare bokförlag i Finland med svenskspråkig (från 1987 även viss finskspråkig) utgivning, 2012 fusionerat med Söderström & Co i det nya förlaget Schildts & Söderströms.