1. förleda

  förle´da verb förledde förlett, pres. förleder ORDLED: för-led-er SUBST.: förledande
  Svensk ordbok
 2. förledande av ungdom

  förledande av ungdom, brott mot allmän ordning som består i att bland barn och ungdom sprida skrift, bild eller teknisk upptagning som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran.
 3. förled

  fö`rled subst. ~en el. ~et, ~er el. ~ ORDLED: för--led-en
  Svensk ordbok
 4. Beliar

  Beliar, Belial, en gammaljudisk djävulsgestalt, omtalad även i Nya Testamentet (Andra Korinthierbrevet 6:15).
 5. ad

  ad, preposition och förled: till, till-.
 6. fon-

  fon-, förled, se fono-.
 7. farmako-

  farmako- (av farmakon), förled: läkemedels-.
 8. sym-

  sym-, förled, variantform av syn-.
 9. ort-

  ort-, förled, se orto-.
 10. anis

  anis-, förled, se aniso-.