1. förlisa

  förli´sa verb förliste förlist, pres. förliser ORDLED: för-lis-er SUBST.: förlisande, förlisning
  Svensk ordbok
 2. Köpmannen i Venedig

  Köpmannen i Venedig, The Merchant of Venice, komedi av den engelske dramatikern William Shakespeare, färdigställt mellan 1596 och 1598, tryckt 1600.
 3. R D FitzGerald

  FitzGerald, Robert David, 1902–87, australisk poet.
 4. Stormen

  Stormen, The Tempest, drama av den engelske författaren William Shakespeare, färdigställt cirka 1611.

 5. förolyckas

  fö`rolyckas verb förolyckades förolyckats ORDLED: för--o-lyck-as SUBST.: förolyckande
  Svensk ordbok
 6. haverera

  havere´ra verb ~de ~t ORDLED: haver-er-ar SUBST.: havererande, haverering; haveri
  Svensk ordbok
 7. förlora

  förlo´ra verb ~de ~t ORDLED: för-lor-ar SUBST.: förlorande; förlust
  Svensk ordbok
 8. lös

  1lös adj. ~t; i vissa stelnade uttryck används ~an
  Svensk ordbok