1. förlita sig

  förli´ta sig verb förlitade förlitat ORDLED: för-lit-ar SUBST.: förlitande
  Svensk ordbok
 2. förlitande

  förli´tande subst. ~t ORDLED: för-lit-and-et
  Svensk ordbok
 3. förlitan

  förli´tan subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: för-lit-an
  Svensk ordbok
 4. amazondelfin

  amazondelfin, boutu, Inia geoffrensis, art i floddelfinfamiljen Iniidae.
 5. floddelfiner

  floddelfiner, Platanistidae och Iniidae, två familjer tandvalar med fem arter: amazondelfin i Amazonas flodsystem, laplatadelfin utanför Sydamerikas östkust, gangesdelfin framför allt i Ganges, indusdelfin i Indus och asiatisk delfin i Chang Jiang.

 6. tyst kunskap

  tyst kunskap, engelska tacit knowledge, uttryck, ursprungligen använt av Michael Polanyi, för att beteckna sinnesintryck, uppfattningar, sociala regler och värderingar som tas för givna i mänskligt handlande.
 7. FLT AB

  FLT AB, Förenade Landsortstidningar AB, tidningsutgivarorganisation, bildad 1933 i Stockholm av ett antal större, borgerliga landsortstidningar för att tillvarata gemensamma intressen.
 8. överlevnadsstrategi

  överlevnadsstrategi, beteende som ökar en organisms chans att överleva.
 9. Shrivaisnava

  Shrivaisnava, Śrīvaiṣṇava, en av de riktningar inom hinduisk bhaktireligiositet som betraktar Vishnu som Gud.
 10. Henrik I

  Henrik I (engelska Henry I), Henrik Beauclerc, 1069–1135, kung av England från 1100, yngste son till Vilhelm I Erövraren.