1. förlopp

  förlopp [-låp´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-lopp-et
  Svensk ordbok
 2. förloppsanalys

  förloppsanalys, teoretisk undersökning av hur ett konjunkturförlopp utvecklas under flera perioder.
 3. stötström

  stötström, inom elektrotekniken den högsta strömtoppen som erhålls vid kortslutning i ett växelströmsnät.
 4. andra världskriget

  andra världskriget började 1939 och slutade 1945.

 5. Jolly Roger

  Jolly Roger, benämning på den klassiska sjörövarflaggan.
 6. Lasse Brandeby

  Brandeby, Lars (Lasse), 1945–2011, skådespelare och underhållare.

 7. desynkronisering

  desynkronisering, förhållandet att olika förlopp (eller samma förlopp hos olika system) kommer i otakt.
 8. HIV

  HIV, humant immunbristvirus, typ av lentivirus i familjen retrovirus.
 9. metanjäsning

  metanjäsning, metaboliskt förlopp med metan som slutprodukt hos bakteriegruppen metanogener.
 10. Stockholmskonferensen 1984–86

  Stockholmskonferensen 1984–86, egentligen Stockholmskonferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa, del av den s.k. ESK-processen, konferensen om säkerhet och samarbete i Europa.