1. förlorade sonen

  förlorade sonen, Jesu liknelse i Lukasevangeliet 15:11–32.
 2. förlorad

  förlo´rad adj. förlorat ORDLED: för-lor-ad
  Svensk ordbok
 3. förlorad profil

  förlorad profil, begrepp inom porträttkonst, figurmåleri o.d.: ställning, främst av huvudet, där detta ses snett bakifrån så att ingen del av själva ansiktet utöver nästippen kan urskiljas.
 4. Wall Street-kraschen

  Wall Street-kraschen, benämning på börskraschen i New York som inleddes ”den svarta torsdagen” 24 oktober 1929 då fallande aktiekurser utlöste säljpanik.

 5. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 6. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 7. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 8. förlorade ägg

  förlorade ägg, detsamma som pocherade ägg.
 9. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.

 10. exoplanet

  exoplanet, planet som kretsar kring en annan stjärna än solen.