1. förlossning

  förlossning, den process då fostret på grund av livmoderns sammandragningar föds fram genom förlossningskanalen och lämnar moderns kropp.
 2. förlossning

  förlossning [-lås´-] subst. ~en ~ar ORDLED: för-loss-ning-en
  Svensk ordbok
 3. smärtfri förlossning

  smärtfri förlossning, förlossning vid vilken den smärta som förlossningsvärkarna framkallar eliminerats eller lindrats.
 4. förlossningsinduktion

  förlossningsinduktion, igångsättning av förlossning, t.ex. vid överburenhet, se förlossning (Avvikelser från det normala förlossningsförloppet).
 5. förlossningstång

  förlossningstång, forceps, instrument med vars hjälp fosterhuvudet kan dras ut i slutskedet av förlossningen.
 6. förlossningskramp

  förlossningskramp, krampanfall som kan drabba kvinnan under förlossningen, se eklampsi.
 7. förlossningsställningar.

  förlossningsställningar. I Sverige har det under 1900-talet varit rutin att kvinnan vid förlossningen ligger i sängen, oftast på rygg.
 8. förlossningslamhet

  förlossningslamhet, annat namn på kalvningsförlamning, en ämnesomsättningsrubbning hos ko.
 9. förlossningsarbete

  förlossningsarbete [-lås`-] subst. ~t ORDLED: för-loss-nings--arbet-et
  Svensk ordbok
 10. födelse

  födelse, se förlossning.