1. förmånsrätt

  förmånsrätt, juridisk benämning på företrädesrätt till betalning (till borgenärerna) vid utmätning eller konkurs enligt förmånsrättslagen.
 2. spatial förmåga

  spatial förmåga , förmåga att lösa uppgifter som avser linjers, ytors och rymders förhållande till varandra.
 3. verbal förmåga

  verbal förmåga, förmåga att inhämta och meddela information med hjälp av språket.
 4. förmånstagare

  förmånstagare, den eller de personer som enligt förmånstagarförordnande har rätt till försäkringen eller utfallande försäkringsbelopp.
 5. förmå

  förmå´ verb ~dde ~tt, pres. ~r ORDLED: för-mår SUBST.: förmående (till 2); förmåga (till 1)
  Svensk ordbok
 6. förmånstagarförordnande

  förmånstagarförordnande, av försäkringstagare gjort förordnande beträffande mottagare av livförsäkringsbelopp, förmånstagare.
 7. förmånsvärde

  förmånsvärde, skattepliktig anställningsförmån, t.ex. fri bil eller fri bostad.
 8. förmånserbjudande

  förmånserbjudande, erbjudande som lämnas som en förmån i samband med tillhandahållandet av varor och tjänster.
 9. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 10. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).