1. förmåga

  förmå´ga subst. ~n förmågor ORDLED: för-måg-an
  Svensk ordbok
 2. spatial förmåga

  spatial förmåga , förmåga att lösa uppgifter som avser linjers, ytors och rymders förhållande till varandra.
 3. verbal förmåga

  verbal förmåga, förmåga att inhämta och meddela information med hjälp av språket.
 4. James Lovelock

  Lovelock, James, född 1919, brittisk naturforskare.
 5. Henning Mankell

  Mankell, Henning, född 3 februari 1948, död 5 oktober 2015, författare och teaterman, sonson till Henning Mankell (1868–1930).
 6. Gustav II Adolf

  Gustav II Adolf var kung av Sverige 1611–1632.
 7. Lars Ardelius

  Ardelius, Lars, född 1 november 1926, död 23 juli 2012, författare, ordförande i Sveriges Författarförbund 1982–84.
 8. Henri de Toulouse-Lautrec

  Henri de Toulouse-Lautrec var en fransk målare som var verksam i slutet av 1800-talet.
 9. Peter Englund

  Englund, Peter, född 1957, historiker, professor i historiskt och socialt berättande vid Dramatiska institutet 2001–06, ledamot av Svenska Akademien sedan 2002, dess ständige sekreterare 2009–15.

 10. fertil

  fertil, som har förmåga till fortplantning.