1. spatial förmåga

  spatial förmåga , förmåga att lösa uppgifter som avser linjers, ytors och rymders förhållande till varandra.
 2. verbal förmåga

  verbal förmåga, förmåga att inhämta och meddela information med hjälp av språket.
 3. förmåga

  förmå´ga subst. ~n förmågor ORDLED: för-måg-an
  Svensk ordbok
 4. Gustav II Adolf

  Gustav II Adolf, född 9 december 1594, död 6 november 1632, svensk kung 1611–32, son till Karl IX och Kristina av Holstein–Gottorp.
 5. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 6. stamcell

  stamcell, omogen cell som genom delningar ger upphov till mer mogna (mer differentierade) celler samt till fler stamceller, så att antalet stamceller i organismen bibehålls.
 7. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 8. intelligens

  intelligens, i dagligt tal detsamma som förstånd, skarpsinne, begåvning eller tankeförmåga.
 9. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 10. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.