1. förmoda

  förmo´da verb ~de ~t ORDLED: för-mod-ar SUBST.: förmodande; förmodan
  Svensk ordbok
 2. förmodande

  förmo´dande subst. ~t ~n ORDLED: för-mod-and-et
  Svensk ordbok
 3. förmodan

  förmo´dan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas förmodanden ORDLED: för-mod-an
  Svensk ordbok
 4. Langlands’ förmodan

  Langlands’ förmodan (efter den amerikanske matematikern R.P. Langlands, född 1936), samband mellan algebraiska talkroppar och representationsteori för grupper.
 5. Mordells förmodan

  Mordells förmodan, matematisk förmodan, uppställd 1922 av den brittiske matematikern Louis Mordell (1888–1972), rörande antalet rationella lösningar till en polynomekvation P( x,y)=0 i två variabler (eller allmänt, ett system av ekvationer vars komplexa lösningar utgör en kurva).
 6. Fermats förmodan

  Fermats förmodan, påståendet att den diofantiska ekvationen xn + yn = zn saknar icke-triviala heltalslösningar (dvs. xyz ≠ 0) för alla n > 2.
 7. Bieberbachs förmodan

  Bieberbachs förmodan, matematiskt påstående, formulerat 1916 av Ludwig Bie­berbach men allmänt bevisat först 1984 av Louis de Branges.
 8. Poincarés förmodan

  Poincarés förmodan, en matematisk förmodan av Henri Poincaré från 1904.
 9. Goldbachs förmodan

  Goldbachs förmodan , gissning framförd 1742 av den tyske matematikern Christian Goldbach (1690–1764) i ett brev till Leonhard Euler, att varje jämnt tal från och med 4 kan skrivas som en summa av två primtal.
 10. förmodligen

  förmo´dligen adv. ORDLED: för-mod-lig-en
  Svensk ordbok