1. förmoda

  förmo´da verb ~de ~t ORDLED: för-mod-ar SUBST.: förmodande; förmodan
  Svensk ordbok
 2. förmodande

  förmo´dande subst. ~t ~n ORDLED: för-mod-and-et
  Svensk ordbok
 3. förmodan

  förmo´dan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas förmodanden ORDLED: för-mod-an
  Svensk ordbok
 4. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 5. Cubakrisen

  Cubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.

 6. Giza

  Giza, Gizah, El-Giza, arabiska al-Jīzah, stad i norra Egypten

 7. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 8. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 9. latin

  latin, det språk som talades i Rom och i det romerska väldet under antiken.
 10. ammoniumföreningar

  ammoniumföreningar, salter av ammoniumjonen, NH 4 +.