1. förmodligen

  förmo´dligen adv. ORDLED: för-mod-lig-en
  Svensk ordbok
 2. förmodande

  förmo´dande subst. ~t ~n ORDLED: för-mod-and-et
  Svensk ordbok
 3. förmoda

  förmo´da verb ~de ~t ORDLED: för-mod-ar SUBST.: förmodande; förmodan
  Svensk ordbok
 4. Barbara Strozzi

  Strozzi (även Valle), Barbara, 1619–77, italiensk sångerska och kompositör av vokalmusik.
 5. Cubakrisen

  Cubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.

 6. etrusker

  etrusker, etruskiska rasenna, latin Tyrrheni, Tusci, antikt folkslag i Mellanitalien.
 7. dedalisk stil

  dedalisk stil, modern stilbeteckning som avser den grekiska skulpturen på 600-talet f.Kr, huvudsakligen terrakottafiguriner och ett fåtal större skulpturer i sten.
 8. Loie Fuller

  Fuller, Marie Louise ( Loie), 1862–1928, amerikansk dansös.
 9. Konstantin den store

  Konstantin den store var en romersk kejsare som levde på 300-talet efter Kristus.
 10. nascakulturen

  nascakulturen [naska-], förcolumbisk agrar kultur som blomstrade i floddalen Nazca i södra Peru ca 200–700 e.Kr. (den annorlunda stavningen används för att särskilja kulturen från det geografiska område i vilket den uppträdde).