1. förneka

  förneka [-nä´- el. -ne´-] verb ~de ~t ORDLED: för-nek-ar SUBST.: förnekande; förnekelse
  Svensk ordbok
 2. förnekande

  förnekande, relativt primitiv form av psykologiskt försvar, som innebär att man blundar för det obehagliga, vänder sig bort från det, förnekar dess existens.
 3. förnekande

  förnekande, inom processrätten en sakinvändning som innebär att part i en rättegång hävdar att ett av motparten åberopat konkret sakförhållande inte föreligger.
 4. förnekande av underskrift

  förnekande av underskrift, brott som begås av den som sanningslöst förnekar sin underskrift på skuldebrev, kvitto, intyg eller annan urkund.
 5. förneka sig

  förneka sig [-nä´- el. -ne´-] verb förnekade förnekat ORDLED: för-nek-ar
  Svensk ordbok
 6. förnekare

  förnekare [-nä´k- el. -ne´k-] subst. ~n äv. förnekarn, plur. ~, best. plur. förnekarna ORDLED: för-nek-ar-en
  Svensk ordbok
 7. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 8. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 9. axiom

  axiom, i dagligt tal beteckning för ett självklart sant påstående.
 10. Jean-Paul Sartre

  Sartre, Jean-Paul, född 21 juni 1905, död 15 april 1980, fransk författare och filosof.