1. förnekande

  förnekande, relativt primitiv form av psykologiskt försvar, som innebär att man blundar för det obehagliga, vänder sig bort från det, förnekar dess existens.
 2. förnekande

  förnekande, inom processrätten en sakinvändning som innebär att part i en rättegång hävdar att ett av motparten åberopat konkret sakförhållande inte föreligger.
 3. förnekande av underskrift

  förnekande av underskrift, brott som begås av den som sanningslöst förnekar sin underskrift på skuldebrev, kvitto, intyg eller annan urkund.
 4. förneka sig

  förneka sig [-nä´- el. -ne´-] verb förnekade förnekat ORDLED: för-nek-ar
  Svensk ordbok
 5. förnekare

  förnekare [-nä´k- el. -ne´k-] subst. ~n äv. förnekarn, plur. ~, best. plur. förnekarna ORDLED: för-nek-ar-en
  Svensk ordbok
 6. förnekelse

  förnekelse [-nä´k- el. -ne´k-] subst. ~n ~r ORDLED: för-nek-els-en
  Svensk ordbok
 7. förneka

  förneka [-nä´- el. -ne´-] verb ~de ~t ORDLED: för-nek-ar SUBST.: förnekande; förnekelse
  Svensk ordbok
 8. Jørgen Nash

  Nash, Jørgen, 1920–2004, dansk bildkonstnär, författare och filmare, från 1960 bosatt i Sverige.
 9. Tempelherreorden

  Tempelherreorden, latin Pauperes commilitones Christi templique Salomonis, andlig riddarorden 1119–1312.
 10. Grisbuktsinvasionen

  Grisbuktsinvasionen, invasionsförsök iscensatt vid Bahía Cochinos (Grisbukten, engelska Bay of Pigs) på Cubas sydvästra kust 17 april 1961 av 1 500 USA-stödda exilkubaner i syfte att störta Fidel Castros regim.