1. förnuft

  förnuft, i allmänt språkbruk ungefär detsamma som förstånd.
 2. förnuftig

  förnuf´tig adj. ~t ORDLED: för-nuft-ig
  Svensk ordbok
 3. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 4. naturrätt

  naturrätt, rättslära enligt vilken det finns rättsliga principer som är grundade i naturens egen ordning och nedlagda i människans natur och som står över de lagar som stiftats av människor.
 5. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 6. Demokritos

  Demokritos från Abdera, ca 460–ca 370 f.Kr., grekisk materialistisk filosof, jämte Leukippos den viktigaste företrädaren för den antika atomteorin (jämför atomlära).
 7. François de Voltaire

  François de Voltaire var en fransk författare och filosof som föddes 1694 och dog 1778.
 8. rationalisering

  rationalisering, samlingsterm för åtgärder som sätts in för att effektivisera en verksamhet, antingen genom att producera mer med givna resurser eller genom att minska resursåtgången för ett givet resultat.
 9. Georges Jacques Danton

  Danton, Georges Jacques, född 26 oktober 1759, död 5 april 1794, fransk revolutionspolitiker.
 10. Sunt Förnuft

  Sunt Förnuft, tidskrift om bl.a. samhällsekonomi och skatter, grundad 1921.