1. förpliktelse

  förplik´telse subst. ~n ~r ORDLED: för-plikt-els-en
  Svensk ordbok
 2. förpliktigad

  förplik´tigad adj. förpliktigat ORDLED: för-plikt-ig-ad
  Svensk ordbok
 3. förpliktiga

  förplik´tiga verb ~de ~t ORDLED: för-plikt-ig-ar SUBST.: förpliktigande
  Svensk ordbok
 4. en för alla, alla för en

  en för alla, alla för en, ett uttryck som används för att ange att den eller de som åtagit sig att svara för en förpliktelse tillsammans med andra svarar, på samma sätt som de övriga, för hela förpliktelsen, solidariskt ansvar.
 5. löftesman

  löftesman, gammal term för person som lovat att infria en annans förpliktelse.
 6. biavtal

  biavtal, ett avtal som ansluter sig till ett huvudavtal, t.ex. en betalningsgaranti eller en borgen för förpliktelse enligt ett avtal.
 7. biförpliktelse

  biförpliktelse, juridisk term för en förpliktelse som är direkt avhängig av en annan förpliktelse (en huvudförpliktelse), t.ex. att inte bara betala en skuld utan att därtill som en biförpliktelse betala ränta.
 8. omöjlighet

  omöjlighet, inom juridiken en term som används för att befria en part från en förpliktelse som inte är möjlig att uppfylla.
 9. konfusion

  konfusion, som juridisk term situationen att en person har blivit såväl borgenär som gäldenär avseende samma förpliktelse.
 10. hedersskuld

  hedersskuld, term som används för bl.a. spelskulder.