1. förr

  förr adv.
  Svensk ordbok
 2. Förr och nu

  Förr och nu, ”tidskrift för en folkets kultur”, utgiven 1974–96 och ägd av medlemmarna i Föreningen Förr och nu.
 3. förromantik

  förromantik, gemensam benämning på litterära strömningar som i olika länder under andra hälften av 1700-talet opponerade sig mot förnuftsdyrkan och klassicismens regelpoetik och i stället hävdade originaliteten, geniets frihet, känslans rätt och en expressiv diktsyn.
 4. förråd

  förråd är en byggnad eller ett särskilt rum i en byggnad där man förvarar saker.
 5. förrättningsman

  förrättningsman, benämning på person som hos Kronofogdemyndigheten handlägger mål om verkställighet av olika slag.
 6. förrådsgödsling

  förrådsgödsling, gödsling för att täcka flera års behov av växtnäring.
 7. förrådshushållning

  förrådshushållning, hushållning där livsmedel och djurfoder i stor utsträckning lagras i stället för att konsumeras färska.
 8. förrådskvalster

  förrådskvalster, gemensamt namn på några familjer lårkvalster som lever i lagrad mat, såsom ost, mjöl och torkade produkter som kött, fisk och frukt.
 9. förruttnelse

  förruttnelse, mikrobiell nedbrytning av proteinhaltigt biologiskt material under begränsat lufttillträde, varvid det bildas illaluktande föreningar, såsom merkaptaner, svavelväte och aminer.
 10. förridare

  förridare, vid bröllop i äldre tid ryttare som inledde bröllopsföljet under färden till och från kyrkan.