1. försäkringsregistret

  försäkringsregistret, register som förs av Finansinspektionen för sådan registrering som föreskrivs i försäkringsrörelselagen.
 2. Försäkringsdomstolen

  Försäkringsdomstolen, före 1979 namnet på Försäkringsöverdomstolen.
 3. förstäv

  förstäv, kölens fortsättning uppåt vid fören på ett fartyg.
 4. förslag

  förslag, utsmyckning av en melodi, bestående av en extra ton spelad före huvudtonen.
 5. försurning

  försurning, ökande halt av vätejoner (protoner) i mark eller vatten.
 6. förstlingsoffer

  förstlingsoffer, det första av markens gröda, som enligt Gamla Testamentet skulle tillhöra Gud och vid skörden föras till templet som en gåva till honom (Andra Moseboken 23:19, Femte Moseboken 26:1–11).
 7. förskollärare

  förskollärare, person med förskollärarutbildning.
 8. försoningsdagen

  försoningsdagen (hebreiska jōm kippūr, yōm kippūr), en av de främsta judiska helgdagarna.
 9. försvarslös

  försvarslös, förr benämning på den som inte var egen näringsidkare, hade fast anställning eller egen förmögenhet, så att han kunde försörja sig.
 10. förstoringsapparat

  förstoringsapparat, apparat använd vid traditionell fotografisk förstoring.