1. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.

 2. demografiska transitionen

  demografiska transitionen, övergången från en situation med höga födelse- och dödstal till en med låga sådana tal.
 3. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.

 4. Berlinblockaden

  Berlinblockaden, Sovjetunionens blockering av markförbindelserna mellan Västberlin och västra Tyskland 1948–49.

 5. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.

 6. J-kurva

  J-kurva, kurva som åskådliggör att en devalvering i allmänhet först leder till att bytesbalansen försämras, medan den positiva effekten kommer längre fram.
 7. genetisk drift

  genetisk drift, slumpmässig effekt på genfrekvenserna i en begränsad population.
 8. digerdöden

  digerdöden härjade i mitten av 1300-talet.

 9. olympiska spelen

  olympiska spelen, OS, internationella idrottstävlingar med antik förebild som sedan 1896 (sommarspelen) och sedan 1924 (vinterspelen) arrangeras vart fjärde år, en olympiads mellanrum, i olika städer i världen.

 10. inflation

  inflation innebär att värdet på ett lands pengar försämras och att priserna stiger.